woensdag

Zwarte Piet En Discriminatoire Desserts

Nederland moet stoppen met het Sinterklaasfeest omdat Zwarte Piet een terugkeer is van de slavernij. Dat zegt Prof. Verene Shepherd, mensenrechtenonderzoeker bij de Verenigde Naties en hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet naar Zwarte Piet.
De afschaffing van de negerzoen konden wij misschien nog helemaal op eigen houtje regelen, voor het Sinterklaasfeest worden inmiddels buitenlandse troepen ingeschakeld.

Een walgelijk racistisch product


Op een zo vreedzame planeet als de onze, lijkt het mij niet meer dan logisch dat de V.N., als er zich eindelijk weer eens een belangwekkende kwestie aandient, onmiddellijk en zonder nader onderzoek een Zwarte Piet uitdeelt aan Nederland. Sterker nog, ik ga ook een voorbeeld stellen! Ik verklaar hierbij dat ik nooit meer blanke vla ga kopen. Wat een nodeloos kwetsend toetje is dat, zeg!

Geen opmerkingen: