vrijdag

Excuus voor "Het woord van God"

Hoewel ik -waar het de inhoud betreft- nog steeds achter mijn stukje van afgelopen dinsdag sta, moet ik bekennen dat ik een inschattingsfout heb gemaakt.
Door dit stukje op mijn site te plaatsen heb ik een aantal mensen gekwetst, omdat ik een beeld van hun kerk schets dat zij niet herkennen. Ik zou het persoonlijk ook heel vervelend vinden als anderen zaken of mensen die mij dierbaar zijn, op een publieke plaats in een kwaad daglicht stellen. Het is niet mijn bedoeling geweest mensen te kwetsen, ik heb slechts willen weergeven hoe gekwetst ikzelf was.
Aan allen die zich aangesproken voelen, bied ik mijn oprechte excuses aan.

donderdag

Omstandigheden

Wegens omstandigheden is het vervolg van "Het oude Hazenbos" verschoven naar een later tijdstip. Excuses voor eventueel ongemak.

dinsdag

Het woord van God

Afgelopen zondag zijn mijn twee jongste dochters, Kitty & Anna, gedoopt in de Nederlands Gereformeerde kerk in Utrecht. Niet een gelegenheid waar je, als onkerkelijk mens, met grote anticipatie naar toeleeft. Als het aan mij gelegen had, was het niet gebeurd, maar ik heb ermee ingestemd omdat het voor mijn vrouw erg belangrijk was.

Om maar met de deur in huis te vallen: Het was vreselijk! Ik ben getuige geweest van -ja, heb zelfs meegewerkt aan- een genante vertoning. Het voert te ver om de hele "dienst" door te nemen, maar dit waren de dieptepunten:

- De dominee van dienst vertelt van twee getrouwde stellen uit "zijn" kerk, waarvan twee personen overspel met elkaar hadden gepleegd. Een dubbele scheiding is het gevolg. Vervolgens zet hij die twee mensen met pek en veren op een kar en nagelt ze publiekelijk aan de schandpaal!
- De doopplechtigheid wordt ernstig ontsierd door de dominee, die het presteert om alle te dopen baby's (4 in totaal) te betichten van zondigheid en schuldigheid en ze te vertellen dat er een hoop viezigheid afgewassen moet worden. Niet dat het na het dopen veel beter wordt; welnee, je bent en blijft een zondig mens. Maar altijd nog beter dan dat je niet gedoopt bent en/of besluit je van het geloof te verwijderen: dan kies je namelijk voor het kwaad! Om de stemming erin te houden besluit hij met de liefdevolle woorden: "Nee, gedoopt worden is geen pretje!" Waar hij natuurlijk bedoelde: "Nee, gedoopt worden door mij is geen pretje."
- De preek. Waarschijnlijk het absolute dieptepunt van de dienst. De dominee misbruikt Genesis (Adam, Eva, de appel en de slang) om alle schuld en vervolgens de "erfzonde" in de schoenen van de mens en de slang (het kwaad) te schuiven. Dit herhaalt hij een keer of 10. Zonder nuancering, dat spreekt! Oeioeioei, wat zijn de dominee en God boos op de mens! Want wat heeft God bedoelt met de barensweeën van de vrouw? Een straf voor het eten van de verboden vrucht! En zo wordt ook het wonder en het enorme geluk van een geboorte, door onze predikant teruggebracht tot een trieste gebeurtenis. Vraagje: Waar was de God van onze dominee toen het "Project Mens" gelanceerd werd? Kan zo'n almachtig wezen niet iets beters produceren dan een respectloos, stelend, verkrachtend, moordend en appels-etend schepsel? "Ja, maar de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheid!", zegt "de kerk" dan. "Had dan gezorgd dat hij die verantwoordelijkheid aankan", zeg ik dan.

Zonder veel moeite had ik nog meer voorbeelden van het wangedrag van de predikant kunnen geven; ik geef er echter de voorkeur aan om zelf een aantal zaken op een rijtje te zetten:

- Uitgangspunt van het geloof/de kerk/religie hoort volgens mij liefde te zijn, naast tolerantie, respect en meer van dat soort zaken. De dominee tijdens deze dienst heeft het gepresteerd om tijdens een DOOPDIENST, ik herhaal: een DOOPDIENST, niet één keer het woord "liefde" te laten vallen. Hij heeft slechts geoordeeld. Zeg maar gerust veroordeeld! Dat vind ik schandelijk.
- Hij heeft mijn vrouw, mijn drie dochters en mij ernstig geschoffeerd.
- Volgens veel aanwezigen was het een feestelijke gebeurtenis. Ik wil er nooit meer bij zijn en al helemaal niet als er geen feest is!
- Anna & Kitty (14 weken) zullen er niets van begrepen hebben. Ik hoop dat dat ook voor José (3 1/2) geldt.

Rest mij nog een verwijt aan mijzelf te maken. Als ik een kerel was geweest, was ik halverwege de één uur en vijfentwintig minuten durende dienst opgestaan en had geroepen:

EN NU IS HET GENOEG GEWEEST!

maandag

Mededelingen

WAT staat je WANNEER te wachten:
- Het woord van God: 28 okt(?)
- Hazenbos deel 4: 29 okt
- De Vraag van Vandaag: spoedig
- Inhoudsloos geouwehoer: z.s.m.

zaterdag

Het Oude Hazenbos (deel 3)

De stemming in het bos bleef opgewonden. Alle dieren hadden wel iets te vertellen over de situatie.
“Die hazen waren zo gek nog niet. We moeten er zo snel mogelijk vandoor! Wist Norbert de Ree zeker. “Ja, met de bus zeker, de reebus”, grapte Henk de Vos. “En waar moeten we naar toe? We kunnen nergens heen. We zitten hier in de val”, zei hij, nu wat serieuzer. Björn het ijskonijn had alles aangehoord, maar nog niets gezegd. “Wat vind jij Achmed? Moeten we vluchten?”, vroeg hij aan zijn verre neef uit de woestijn, die wij inmiddels zo goed kennen.
“Ik vind dat we eerst moeten wachten tot Wouter en Hans terug zijn”, sprak Achmed. “Misschien is er niets aan de hand. Hans is nogal een zwartkijker, hè? Ik wil hier trouwens graag blijven”.
Dat vond iedereen een goed idee, behalve Thom de Mol. Hij zei: “We hebben geen tijd te verliezen! We moeten zo snel mogelijk een referendum uitschrijven over de zaak. Gaan we vluchten of blijven we hier, dat is de vraag. En dan nog iets; die uil doet altijd net alsof hij hier de baas is, maar hebben we hem gekozen, nee toch? We kunnen gelijk aan de bewoners van het bos vragen wie ze willen, hem of mij; bijvoorbeeld.”

Thom werd vaak gepest door de andere dieren. Omdat hij zo klein was, omdat hij altijd overal over wilde praten, maar vooral omdat hij zo vaak aan het graven was. De meeste dieren noemden hem “de graaf”.
“Ik vind dat we moeten wachten op de uil en de kraai”, zei Björn kalm. “We weten tenslotte niet zeker dat die weg hier gaat komen”.
Hij was nog niet uitgesproken, of het opgewonden geschreeuw van Hans Kraai klonk weer door de ochtendlucht. Hij was nog te ver weg om hem te kunnen verstaan en het rumoer in het bos zwol ook weer aan. Zou het oude hazenbos dan echt gaan verdwijnen?

Wordt vervolgd.....

vrijdag

Reactie aan Redactie

Geachte redactie,

Er wordt op de site van ene Henk gevraagd om wat kritische woorden op te noteren, waar u als redactie natuurlijk uw ontegenzeggelijke voordeel mee gaat doen.

Als eerste punt van kritiek zou ik graag vermeld hebben, dat deel 3 van het hazenbos zolang op zich laat wachten.
Kritiek puntje B betreft DE REBUS. Gloeiende gloeiende, ik had het verd... wel goed. Ik voel mij ten zeerste benadeeld en overweeg hiermee naar ene Mr Mosckowitz te stapp*.......ehhhh gaan.
Het derde punt van kritiek is de weinig consistente frequentie waarmee het e.e.a. verschijnt. Als regelmatige bezoeker van deze site hunker ik telkens weer naar nieuwe prikkels. Té vaak tevergeefs.

Dit alles geschreven hebbend, wil ik toch ook van de gelegenheid gebruik maken, om het klimaat waarin de redactie moet werken te vermelden. Dit is nou niet bepaald schrijfvriendelijk. Als ervaringsdeskundige, meen ik te mogen zeggen dat het vaak niet meevalt om een epistel te schrijven, waar diverse kleine mensen rondhuppelen en er nog van alles gedaan moet worden. Dit werkt zeer storend, hinderlijk, frustrerend, irritant, demotiverend en poldracolibrerend.

Zoals eerder vermeld, geachte redactie, hoop ik dat u hiermee uw voordeel doet en verblijf ik met de meeste hoogachting.

Ernie te U


* Mopje voor insiders

Naschrift redactie
Ik voel me bevoorrecht met zulke fijne vrienden.
1- Wouter en Hans zijn nog niet teruggekeerd
B- Voortaan even insturen dan
derde- Cactus kopen. Het wordt al beter (toch?)
eerder vermeld- Dank

dinsdag

De Prijswinnaar v/d rebus (8 okt.) aan het woord

Blij verrast was ik toen ik hoorde dat ik met goedkeuring, de site van vriend Henk met de grond gelijk mocht maken. Wat zou ik me uit gaan leven om geen spaan heel te laten van Henks stekje op het wereldwijde web! Eenmaal een leeg Word-scherm voor me, bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan.

De rol van criticus is duidelijk niet aan mij besteed. Ik ben geen Kraaij sr., geen Spelbos, geen Gullit en al helemaal geen Cruijff. Het is mij niet toevertrouwd om enkele minuten achter elkaar het woord te hebben, en daarbij niets te zeggen. En dat laatste is een bittere conclusie. Mijn aspiraties om ooit als manager of verkoper aan de slag te gaan, lijken dus ook verkeken.

Maar we dwalen af. Zoals gezegd mocht ik volkomen legaal de site van Henk afzeiken. Maar waar begin je met zoiets? Waar ga je je kritiek op spuien? De vormgeving, de niet werkende links, de onbeduidende links, de linkse prietpraat, de spam die we om de anderhalf uur in drie mailboxen tegelijk ontvangen, de flauwe teksten waar zelfs André van Duin zich voor zou schamen? Nou heb ik geen maximum aantal woorden tot mijn beschikking heb gekregen van SiteMaster H, maar ondergetekende heeft zijn tijd wel beter te besteden.

Hierbij dus mijn commentaar, gebaseerd op een songtekst:

Hoe vertel je iemand dat de aarde gewoon rond is,
Dat vogels vliegen,
Dat de zon trouw iedere dag opkomt?
Het is de waarheid!

Michel Bleeker


Naschrift redactie
Ik voel me bevoorrecht met zulke fijne vrienden.
Een paar kanttekeningen mijnerzijds:
- De zelfkritiek is ontwapenend en schaamteloos nietszeggend
- Wat is er mis met de vormgeving? Lekker strak toch? Het gaat om de inhoud..........
- Alle links (1 stuks) werken
- Ook het archief (link?) is actief (sinds een maand of 2)
- Ik zal binnenkort ook eens wat rechtse prietpraat publiceren. Het vervelende is dat we daar in Nederland al jaren mee doodgegooid worden
- Alle teksten op deze pagina zijn geschreven door André van Duijn
- Dat van dat max aantal woorden begrijp ik niet

Hoe diep moet je zinken,
Om met een tekst van Marco Borsato
Volslagen niets te zeggen
Het is de Waarheid!

maandag

Het Oude Hazenbos (deel 2)

Even was het stil. Ja, nu jij hoorde het weer en nog harder dan net; het was gekrijs, het gekrijs van heel veel kraaien. Achmed durfde weer naar buiten; hij was bevriend met de familie Kraai. “Gevaaaaaaarrr, gevaaaaaaaaarrrrr!”, schreeuwden de kraaien zo hard ze konden.
Inmiddels was het hele bos ontwaakt. De familie Bever, de Vosjes, het jonge gezin Eekhoorn, het nestje Roodborst; iedereen rende en vloog in paniek door elkaar heen. En iedereen maakte een hels kabaal. “Stilte, stilte!”, klonk het ineens streng en met gezag. Het was de imposante stem van Wouter Bosuil. Alle dieren wisten dat Wouter een wijs man was en dat je bij onraad naar hem moest luisteren. En dat deden ze dus ook allemaal.
“Wat is er aan de hand? Waarom zaaien jullie zo’n paniek?”, vroeg Wouter aan Hans Kraai, de familieoudste. “Er dreigt groot gevaar voor het oude hazenbos, groot gevaar zeg ik je!”, schreeuwde Hans, die wel vaker in herhalingen viel. “Vertel nu maar rustig wat er aan de hand is”, zei de uil. “Waarom is ons bos in gevaar?”

Alle dieren hadden zich inmiddels verzameld bij de oude eik, rondom Wouter en Hans. Hans was gaan zitten en hijgde even uit. “Het is de weg”, zuchtte hij, “de weg komt eraan. Ze gaan hier een weg aanleggen. Ik heb het zelf gezien!”
Weer werd het onrustig. Wouter moest de gemoederen wederom bedaren. Toen het eindelijk stil was vertelde Hans verder. “Zie je, ik kom wel vaker bij de bouwput een heel eind verderop. Daar valt altijd wel iets te halen. De bouwvakkers eten hun brood niet op of ze gooien hun fruit weg. Nou ja, dat eten wij dan op hè? Ik was er vanmorgen al vroeg, omdat de nachtploeg altijd het lekkerste eten achterlaat en toen zag ik het dus, hè? Ze gaan de weg door het bos aanlegen!”
“Waar zag je dat?”, vroeg Wouter rustig. “Nou, op de tekening. De bouwtekening lag ergens op een tafeltje en die zag ik toen ik een stuk brood pakte”, kraste Hans. Ze gaan gewoon door het bos heen met die weg! Ik heb het zelf gezien. Ik heb mijn bril nog opgezet en het stond er duidelijk getekend: een weg dwars door ons mooie bos!”
Voordat hij hetzelfde verhaal nog eens kon gaan vertellen, beval Wouter de kraai om samen met hem onmiddellijk naar de plek des onheils te gaan. “Ik wil zelf die bouwtekening zien. Kom mee!” Nagekeken door alle bewoners van het oude hazenbos, vlogen Wouter Bosuil en Hans Kraai weg.


wordt vervolgd....

zondag

Prijswinnaar Rebus (8 okt.)

Er zijn geen juiste oplossingen binnengekomen.
De notaris heeft uit de stapel -bijna goede- oplossingen het volgende getrokken:
"Hrt grote auto voor het vervoer van veel passagiers tegelijk!"
De winnaar is Michel Bleeker uit Leidschendam (adres bekend bij redactie).

De priis
Omdat de oplossing niet geheel correct was, moet hij minimaal 250 leestekens gebruiken om mijn site af te branden of op te hemelen.

De oplossing van de rebus was overigens "rebus", zonder aanhalingstekens.

zaterdag

Het Oude Hazenbos (deel 1)

Vroeger was het hazenbos een stuk groter en woonden er heel veel dieren. Vooral veel hazen. Maar toen de mensen kwamen, verdwenen er steeds meer bomen. Eerst werden er vlakbij huizen gebouwd. Later werd een golfbaan aangelegd en kwam er een groot pretpark. Het bos was nu bijna helemaal ingesloten door wat de mensen hadden gemaakt. De meeste dieren waren bang geweest voor wat er met hen zou gebeuren. Maar alleen de hazen gingen er vandoor. Ze gingen naar een bos dat ver weg lag en waar niet zo veel mensen woonden. De andere dieren vonden dat maar laf. Het was tenslotte hun bos. Dan koos je toch niet het hazenpad! Angsthazen waren het! Vanaf dat moment had niemand het meer over het hazenbos, maar over het oude hazenbos.

Het was nog stil in het oude hazenbos. De dieren sliepen nog in hun holen of in de bomen. Achmed het woestijnkonijn werd wakker. Hij was zijn hele leven al vroeg opgestaan. Toen hij nog een klein woestijnkonijntje was, woonde hij met zijn ouders in een woestijn in een ver warm land en moesten ze eten zoeken voordat het te warm was om buiten te komen. En dan moest je vroeg uit de veren.
Op een dag was er niet meer genoeg voedsel in de dorre, droge woestijn en besloten zijn ouders om met het hele gezin te verhuizen. Na een reis van vele weken waren ze in het hazenbos aangekomen. Daar was genoeg te eten en ze besloten om er te gaan wonen. Nu was Achmed oud en zijn ouders leefden niet meer, maar zijn broers en zussen stonden nog elke dag om 5 uur op om eten te zoeken.
Achmed kroop uit zijn hol en schrok enorm van een vreselijk kabaal. Onmiddellijk rende hij weer naar binnen en ging angstig liggen luisteren. Wat voor angstaanjagend geluid kon dat geweest zijn?


wordt vervolgd......


woensdag

De Vraag van Vandaag (2)

De paus was vandaag 25 jaar aan de macht.
Vind je dat een goede prestatie, of vind je dat de paus/de wereld tegen zichzelf/hem in bescherming genomen had moeten worden?

Reacties kunnen gestuurd aan De Vraag van Vandaag

Er zijn nog steeds geen prachtige prijzen te verdelen.

zaterdag

Rebus
Er is nog steeds geen juiste inzending van de rebus (8 okt.) binnen.
Voor de eerste puzzelaar met de juiste oplossing, stel ik 223 leestekens schrijfruimte beschikbaar om mijn site met de grond gelijk te maken.
Het laat me maar niet los......

- Het nederlandsche volk is verontwaardigd over een moord om een blikje bier. Ligt het dan principieel heel anders als ze een kratje bier had gestolen?
- Waar was die mechelse herder toen z'n bazinnetje hem nodig had?
- Voorpaginanieuws: "prins Bernard is geschokt!"
Gaat hij nu dan de begravenis betalen?
- Trouwens, waar zou Mabel haar hete aardappels kopen?

Maar ik vind het allemaal best. Ik ga mooi niet meer naar de supermarkt.
Ik heb een vrouw en drie kinderen.
Bij mij blijft er natuurlijk weer een zakje vleesjus in mijn karretje hangen!
Lang leve de Turk!

donderdag

Hoe weet ik of het televisieseizoen weer begonnen is?

Zet het journaal aan. Wat zijn de hoogtepunten?
- Aanslag Palestijn gevolgd door vergelding Israel. (10 min. durende reportage, waarbij elke israelische militair een cameraman in z'n nek heeft.)
- Open Kootwijkse kampioenschappen paddestoelpunniken met hindernissen. (ca. 5 min.)
- Een lid van het koningshuis heeft last van neusverkoudheid. (ca. 7 min.)
- LPF-kamerlid in opspraak. (3 min.)
- Bloedige gevechten in Liberia bij machtswisseling. ( 3 min. beeld van BBC)

Hoogst waarschijnlijk keek je naar een -altijd weer gezellige- zomeruitzending met Filip 'eh eh' Freriks.

- Aanslag Palestijn gevolgd door vergelding Israel. (5 min. durende reportage, waarbij elke israelische militair een cameraman in z'n nek heeft.)
- Twee enge Hollanders met kekke brilletjes maken jurken die je kapot kunt gooien. Een interview en beelden van hun nieuwe modeshow in Parijs. (12 min.42)
- 4 man slaan 1 winkeldievegge dood. Oh, zo ethisch verantwoord gevolgd door de problemen van de middenstand met winkeldiefstal. (8 min.)

Ja, het seizoen is weer 'open'. Hoe het in Liberia gaat? Al maanden niets meer over gehoord! Dat kun je alleen via internet opzoeken!


BBC News
New peace troops for Liberia
Peacekeepers have not yet deployed outside the capital The first reinforcements of what is due to become the world's largest United Nations peacekeeping mission have arrived in the Liberian capital, Monrovia
(photo: Getty Images)
De Vraag van Vandaag van gisteren Antwoorden(1)

Ligt eraan wat 'zij' heeft gedaan.
Als 'zij' wat bier gestolen heeft zeg ik nee.
Heeft zij echter ambities om gouveneur in Californië (of een andere amerikaanse staat) te worden zeg ik ja.

Ernie te U.

Antwoord vraag 1:
Het draait allemaal om goede service! Ik zeg ga naar AH, daar betaal je iets meer maar wordt je alleen maar (zwaar) mishandeld. Bovendien beleeft de buurt waarin de AH medewerkers wonen nog een spannende middag als de medewerkers door de politie worden opgehaald voor een bakkie te doen op het bureau, echt waar voor je geld dus.

Tip voor vraag 2:
De politie mag niet samenwerken met de Chinese politie door de mensenrechten situatie. Staatsecretaris Nicolai beweert dat het rechtssysteem niet betrouwbaar genoeg is, "Krijgt de verdachte wel een eerlijk proces?" vraagt de Nederlandse regering zich af.

Nee, neem dan het Amerikaanse rechtsproces met "plea bargain" een koopje voor de echte crimineel waardoor een buitenlandse DJ zonder enige garanties wordt uitgeleverd aan de VS. Ondertussen liggen er nog vele verzoeken voor andere "criminelen" ter beoordeling bij de minister.

Groetjes Ricardo te Y

woensdag

De Vraag van Vandaag (1)

De komende weken zal regelmatig een (actuele) kwestie aan de lezer voorgelegd worden. Vandaag vraag 1:

Mag je een vrouwelijke klant doodslaan? En zo ja, hoeveel medewerkers mogen daarvoor ingezet worden?

Reacties kunnen gestuurd aan De Vraag van Vandaag

Er zijn geen prachtige prijzen te verdelen.

Mijn nieuwe Theaterprogramma

20.30 uur: Deel 1
21.30 uur: Pauze
21.45 uur: Deel 2
22.30 uur: Staande ovatie

Ik werk nog aan de details. Mogelijk wordt de pauze wat langer.

Onder de goede inzenders wordt de eer gedeeld

-e

zondag

Mijn meiden

Mijn meiden huilen
Maar niet voor mij
Alleen
Mijn meiden lachen
Soms niet om mij

En als ze er niet waren
Dan huilde ik
Alleen

vrijdag

Topsport (2)

Een situatieschets van afgelopen weekend
- lokatie : Pittoresk hotel in pittoresk dorp in het land van Bartje
- Aanwezigen: 1 o-pa, 7 stuks zus, 5 zwagers, 17 kleinkinderen en 4 hoteliers
- inzet : Viering van 50-jarig huwelijk van o-pa en o-ma (o-ma verblijft in een verpleegtehuis)

De aangename zaken
- De kleinkinderen. Niet alleen heb je daar het hele weekend geen last van (ze vinden
alles goed); er valt bovendien altijd wel wat te lachen. Zo speelden zij op gitaar,
keyboard en blokfluit(!) tijdens een diner. Dit was echt geweldig! Als je dan die
bloedserieuze koppies er nog bijziet.......
- De drank. Helaas was het eten iets minder.

De zussen
Hoe verloopt een gesprek? Ongeveer alsvolgt: Zus1 vertelt 1 verhaal. Zus2 is met de strekking niet geheel akkoord en meldt dit aan de spreker. Terwijl zus1 gewoon doorpraat, vinden zus3 en zus4 inmiddels ook iets van de kwestie. Omdat zus1 en zus2 hun betoog inmiddels gewoon voortzetten, besluiten zus3 en zus4 hun mening van een hoger volume te voorzien. Dit alles tot ergernis van respectievelijk de zussen 5, 6 en 7. Om hun ergernis over de geheel foutieve opvattingen van hun familie te bekrachtigen moeten zij wel schreeuwen. Dit doen zij dan ook. Heel vervelend allemaal natuurlijk, want probeer in die herrie maar eens een biertje te bestellen. Ik hoor jullie denken: "Wat vindt o-pa van de situatie?"
Welnu, die is natuurlijk niet blij. Want naar zijn mening is niet gevraagd. Als hij deze probeert te ventileren, moet hij gemiddeld 7 keer opnieuw beginnen, omdat hij ook wel doorheeft dat er niemand naar hem luistert. Als de stemmen geteld zijn, blijkt telkens weer dat "Pampers" misschien wel duurder zijn, maar dat je ze gerust kunt wassen.
Eerlijkheidshalve moet ik toevoegen dat er zich situaties hebben voorgedaan, waarbij bleek dat er echt geluisterd werd naar elkaar. Hulde!

De zwagers
Volgens zwager3 hebben wij een basisfout gemaakt. Zwager2 neemt een slok en spreekt de onstervelijke woorden: "Een 'Mclaren' is de 'Miele' onder de 'Pampers'."
Doodgoeie jongens, stuk voor stuk.

Het hoogtepunt
Hoewel het erg banaal klinkt, was dit het afscheid. Ik zal het uitleggen.
Op maandagmorgen 9.55 uur, zaten wij gezamelijk aan de koffie. Iedereen had zijn kamer ontruimt. Om 10 uur werden die geacht leeg te zijn. O-pa had besloten dat dit een mooi moment voor zijn afscheid zou zijn. Tot zijn schrik bemerkt hij dat één der zussen zich niet in de zitkamer bevindt. "Waar is zus4?", roept hij ontzet. "Die zit te poepen", krijt hij als antwoord. "Ga haar halen!", roept hij, terwijl het bloed uit zijn gezicht wegtrekt.
Enigszins ontzet neemt hij een paar minuten later afscheid van een man/vrouw of 32, inclusief zus4, die zijn aftocht 2 minuten verlaat heeft en de spanning naar recordhoogte heeft doen stijgen.

Rare jongens, die Katwijkers. Wat hou ik toch van ze!