vrijdag

Reactie aan Redactie

Geachte redactie,

Er wordt op de site van ene Henk gevraagd om wat kritische woorden op te noteren, waar u als redactie natuurlijk uw ontegenzeggelijke voordeel mee gaat doen.

Als eerste punt van kritiek zou ik graag vermeld hebben, dat deel 3 van het hazenbos zolang op zich laat wachten.
Kritiek puntje B betreft DE REBUS. Gloeiende gloeiende, ik had het verd... wel goed. Ik voel mij ten zeerste benadeeld en overweeg hiermee naar ene Mr Mosckowitz te stapp*.......ehhhh gaan.
Het derde punt van kritiek is de weinig consistente frequentie waarmee het e.e.a. verschijnt. Als regelmatige bezoeker van deze site hunker ik telkens weer naar nieuwe prikkels. Té vaak tevergeefs.

Dit alles geschreven hebbend, wil ik toch ook van de gelegenheid gebruik maken, om het klimaat waarin de redactie moet werken te vermelden. Dit is nou niet bepaald schrijfvriendelijk. Als ervaringsdeskundige, meen ik te mogen zeggen dat het vaak niet meevalt om een epistel te schrijven, waar diverse kleine mensen rondhuppelen en er nog van alles gedaan moet worden. Dit werkt zeer storend, hinderlijk, frustrerend, irritant, demotiverend en poldracolibrerend.

Zoals eerder vermeld, geachte redactie, hoop ik dat u hiermee uw voordeel doet en verblijf ik met de meeste hoogachting.

Ernie te U


* Mopje voor insiders

Naschrift redactie
Ik voel me bevoorrecht met zulke fijne vrienden.
1- Wouter en Hans zijn nog niet teruggekeerd
B- Voortaan even insturen dan
derde- Cactus kopen. Het wordt al beter (toch?)
eerder vermeld- Dank

Geen opmerkingen: