woensdag

De Vraag van Vandaag (1)

De komende weken zal regelmatig een (actuele) kwestie aan de lezer voorgelegd worden. Vandaag vraag 1:

Mag je een vrouwelijke klant doodslaan? En zo ja, hoeveel medewerkers mogen daarvoor ingezet worden?

Reacties kunnen gestuurd aan De Vraag van Vandaag

Er zijn geen prachtige prijzen te verdelen.

Geen opmerkingen: