zaterdag

Rebus
Er is nog steeds geen juiste inzending van de rebus (8 okt.) binnen.
Voor de eerste puzzelaar met de juiste oplossing, stel ik 223 leestekens schrijfruimte beschikbaar om mijn site met de grond gelijk te maken.

Geen opmerkingen: