zondag

Het Landsbelang

Het landsbelang volgens het CDA:
Het kostenbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid v/d burger vergroten dmv lagere lonen/uitkeringen, hogere premies met minder dekking voor goedkopere medicijnen waarvoor je ook zelf moet betalen en geen dekking voor fysiotherapie, die moet voorkomen dat dure ingrepen nodig zijn door goed opgeleide chirurgen, die hun studiefinanciering zelf hebben afgesloten bij de bank. De bank die hoofdsponsor is van de universiteit van Wassenaar, waar fel wordt geconcureerd met Cambridge, Oxford en Harvard om de beste "kenniseconomen" op te leiden.
Dit alles om op je 60ste 5 jaar belasting in 1 keer te mogen betalen!

Waarom krijgt de regering daar toch maar geen draagvlak voor, Jan Peter B.?

Het landsbelang volgens de VVD:
Meer blauw op meer snelwegen met meer leasebakken naar meer golfbanen.

Het landsbelang volgens D'66 (hebben ze de miljoenennota mogen lezen?):
Zoveel mogelijk referendums.

Tip: Een referendum over de nieuwe coalitie!


Geen opmerkingen: