woensdag

OproepHierbij roep ik alle cartoonisten, columnisten en stukjesschrijvers ter wereld op, om het islamitische geloof en alles wat daarmee samenhangt, op humoristische, ironische én/of demonische wijze te kakken te zetten.

Het is onze plicht om dit zootje intolerante, leesblinde koranverslinders op zijn plaats te zetten.
Maar wel massaal graag; anders heeft het geen zin!

NB: Het christendom komt een andere keer wel weer aan de beurt.


Geen opmerkingen: