dinsdag

Marktwerking In Het Detentiewezen

De maatschappij is tegenwoordig rechtevenredig tegengesteld aan de scheermesjesbranche. Waar innovatie in het scheerwezen al jaren betekent dat er een mesje bijkomt, wordt er in ons dagelijks leven elke keer iets afgeschoren. Nederland zucht al jaren onder de heilige drie-eenheid marktwerking, efficiëntie, kostenbeheersing. Personeel moe(s)t overal ontslagen, of harder- en in processen werken.
Hoeveel mesjes passen er eigenlijk op een scheerkop?

En nu is het gevangeniswezen aan de beurt. Onder leiding van een der grootste denkers onzer tijd, de zelfbenoemd rechtsfilosoof Fred 'strenger straffen die hap' Teeven gaan we een heleboel gevangenissen sluiten en een paar hele grote bouwen. De licht vergrijpende misdadiger waarvoor dan geen cel meer is, mag naar huis met een enkelband.
Het lijkt de zorg wel, waar ook al jaren alles - met overweldigend succes - groter, concurrerender, efficiënter en bij voorkeur thuis moet. Of het onderwijs, met z'n megascholen, die allemaal excellent moeten worden, of sluiten als ze niet mega genoeg zijn.

Waarom voert de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Teeven, ja) niet meteen marktwerking binnen het gevangeniswezen in? Dit biedt ongekende mogelijkheden:
  • bewakers worden per verrichting betaald, bijvoorbeeld op het aantal celdeuren dat zij op een dag open- en dichtdraaien. Zij worden strenger gestraft bij nalatigheid
  • gevangenisdirecteuren worden beoordeeld op de excellentie van hun prestaties. Klanttevredenheid, ontsnappingscijfers en kostenbeheersing in de maaltijdvoorziening worden wekelijks getoetst. Bij het  onterecht binnenhalen van bonussen worden zij strenger gestraft
  • en natuurlijk wordt de gevangenisbarbier per kaalgeschoren hoofd betaald, zolang hij daarvoor niet te veel mesjes gebruikt
  • Een raad van toezicht (ik denk aan een Loek Hermans en een Elco Brinkman) zorgt dat zij zelf ook wat binnen halen alles gladjes verloopt en dat er strenger gestraft wordt
Wat zeg je? Vind je dit wel een érg straf idee? Scheer je weg!


Geen opmerkingen: