woensdag

Kent u die uitdrukking?

'Het is weer voorbij'. Kent u die uitdrukking, dames en heren? 'Het is weer voorbij', of 'het zit er weer op', zoals sommige mensen zeggen.
Ik moest daar van de week aan denken toen ik over de straatweg fietste. Langs het kanaal zat een jonge vrouw. Haar lange, blonde haren waren nat van de regen. Over haar vuurrode wangen rolden regendruppels en tranen. Ook haar kleren waren nat en ik zag dat ze het koud had.
"Wat sta je daar te doen, viespeuk? Opzouten, ouwe gek!" Uit haar woorden maakte ik op dat ze in een slechte bui was. Ik vertelde dat ik gezien had dat ze het ergens moeilijk mee had en vroeg haar of ik naast haar mocht komen zitten."Als je maar van me afblijft", blafte ze.
Nadat ik haar op haar gemak gesteld had, deed ze haar verhaal.
"Het seizoen is nog maar nauwelijks begonnen en nu is het alweer voorbij. Het eind van het seizoen maakt me altijd zo triest."
Ik besloot haar mee naar huis te nemen, zodat ze droog en warm kon worden. M'n vrouw Geurtie was met vriendinnen de stad in.
'Ik droom elk jaar weer over hoe mooi het dit jaar allemaal gaat worden, dominee Bongers. De clubleden zijn allemaal aardig voor me, het weer is altijd geweldig, m'n pakjes staan me allemaal goed, ik win alle toernooien waar ik aan meedoe en de bar is altijd langer open in mijn dromen. Nog voordat ik een droom bereikt heb, is het seizoen weer voorbij."
Een droom die maar niet wil uitkomen. Heeft u dat ook wel eens, dames en heren? Je wilt zo graag een keer die eerste prijs met de bingo, maar je gaat altijd weer met de pollepelset naar huis. Je wilt zo graag die baan van je manager, maar je wordt elk jaar weer overcompleet verklaard. Je wilt dat toernooi zo graag een keer winnen, maar je moet al in de eerste ronde opgeven met rugklachten. Een droom die maar niet uit wil komen.
Is dat erg, lieve mensen? Is het erg als je maar niet kunt bereiken waar je zo naar verlangt? Is het erg als je kansen weer voorbij zijn aan het eind van het seizoen? Ja, ja hè, dat is heel erg. Je hebt het weer niet gered, je durfde weer die berg niet te beklimmen, je hebt weer niet tegen dat clublid gezegd dat je van hem of haar houd. Het is erg om je dromen niet te verwezenlijken.
Of toch niet? Is het juist niet erg om nog dromen te houden. Nee, nee, nee hè! Er liggen juist nog mogelijkheden, uitdagingen, kansen waarvoor je kunt gaan.
Ik keek naar de vrouw, deze vrouw der vrouwen, deze mens der mensen. Ze keek mij vragend aan. Haar ogen eisten een antwoord, haar lippen vervloekten mijn positieve houding.
"Nou, vertel op, wat moet ik nu? Hoe moet ik verder?", vroeg ze.
"Doe wat minder je best", zei ik. "Wees niet te veeleisend voor jezelf en je medemensen, leg de lat wat lager, kijk niet te veel naar morgen, durf vandaag te leven en te genieten. Neem de dingen zoals ze komen. Als je al je dromen hebt vervuld, blijft er niets meer te wensen over. Alleen dromen van vroeger rest dan nog."
"Ja", zei de vrouw, "ik ga nu genieten. Ik ga niet wachten op morgen.Trek je kleren maar uit dominee Bongers, we gaan wilde sex beleven." Ik dacht aan mijn vrouw Geurtie en twijfelde toch even. Ook een dominee is maar een mens.
Ik wens u nog een prettig seizoeneinde, een fijne winter en een smakelijke maaltijd, met spekjes en uitjes...........

Geen opmerkingen: