woensdag

MediaMarktleed (2)

De klachtenafhandeling op het hoofdkantoor is briljant. lees en huiver:

Geachte heer Bongers,

Na contact met de directie van Media Markt Utrecht gehad te hebben, kan ik u niet verder helpen. Het niet kunnen omruilen van uw televisie is niet alleen gebaseerd op het stuk zijn van het handvat van de doos, maar ook vanwege andere redenen.

U heeft, zoals reeds aangegeven, ook een brief naar Media Markt Utrecht verstuurd met uw klacht. Hier had Media Markt Utrecht nog even niets mee gedaan, omdat u ook het hoofdkantoor van Media Markt benaderd had. Ik kan Media Markt Utrecht alsnog vragen u een terugkoppeling te geven op uw verstuurde brief.

Met vriendelijke groet,
D. Dinges
Media Markt Saturn Holding Nederland BV
Prins Alexanderplein 32-36 3067 GC Rotterdam

Daar had ik het volgende op te zeggen:

Heer Dinges (alsmede Dhr. E. Willemsen en Dhr. K. van Mourik)*,

Misschien was het handig geweest als u me meteen verteld had dat uw bemiddeling zou bestaan uit het afwachten van wat de Media Markt Utrecht zou besluiten/al besloten had over mijn klacht: geen omruiling. Dat had me vijf televisieloze dagen gescheeld en een enome berg ergenis.

Ik vind het onthutsend hoe zo'n groot bedrijf geen enkele moeite voor zijn klant doet nadat deze zijn geld heeft overgedragen.
"Het niet kunnen omruilen van uw televisie is niet alleen gebaseerd op het stuk zijn van het handvat van de doos, maar ook vanwege andere redenen." Niet voor niets worden deze redenen niet genoemd; Media Markt houdt niet van mondige klanten, die het vertikken om zich te laten schofferen en te piepelen door onbeschofte medewerkers. Dat zijn de andere "redenen"!

Bij deze deel ik u én de MM Utrecht mee dat ik het hier niet bij zal laten.
Tenzij u heel snel met excuses - dat is wel het allerminst dat ik verdiend heb - en een goede regeling komt, zal ik niet aarzelen andere instanties in te schakelen; ik sta namelijk in mijn recht!
Een zeer teleurgestelde voormalig klant,
Henk Bongers, Utrecht

* directie Utrecht

Geen opmerkingen: