donderdag

STRESS(12)

Het Arbeidsbureau

Tegenwoordig heet dat Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), maar in mijn tijd ging je nog gewoon naar het arbeidsbureau. Ik zocht daar hulp bij het vinden van ander werk. Ik mocht snuffelen in de kaartenbakken met vacatures, maar op bemiddeling hoefde ik dus niet te rekenen. Dat werd mij ter plaatse elke keer meegedeeld. Omdat ik geen zin had om daar genoegen mee te nemen, besloot ik maar eens te bellen.
Ook aan de telefoon kreeg ik het standaard verhaaltje: “nee mijnheer, u komt niet voor bemiddeling in aanmerking.” Voordat mijn tegenstandster mij neer kon leggen, ging ik haar echter verbaal te lijf:

“Ja, u heeft gelijk! Ik doe uitzendwerk -waar ik de pest in heb- en heb geen uitkering! En nee, dan heb ik formeel vast geen recht op bemiddeling, maar moet ik dan eerst werk gaan weigeren? Dat kan ik me financieel niet eens veroorloven. Als ik nog langer zo doorga, ga ik er psychisch en lichamelijk onderdoor, kom in de WAO terecht en dan zijn mijn vrouw, de samenleving en ikzelf nog verder van huis!” Of woorden van die strekking.

Blijkbaar had ik indruk gemaakt, want ze maakte voor mij onmiddellijk een afspraak met een arbeidsconsulente. Ook deze mevrouw vond mijn verhaal wel interessant, want ze stuurde mij door naar een arbeidspsycholoog (jazeker, die bestaan ook!) in Amersfoort. Deze moest dan weer gaan bepalen of ik in aanmerking kwam voor een psychologische- en intelligentietest. Van het gesprek met de arbeidspsycholoog herinner ik me bijna niets, maar het gevolg was wel dat ik de samenleving nog verder op kosten ging jagen; ik mocht DE TEST doen!

Bij BNN ( De Nationale IQ-test) duurt zo’n test nog geen uur, maar hier werd er een hele dag voor uitgetrokken. Het voelde alsof ik weer voor mijn Havo-examens zat.
Een week later ging ik met de arbeidspsycholoog de resultaten nabespreken. Op alle fronten scoorde ik van “hoog HBO-niveau” tot “gemiddeld wetenschappelijk niveau”. Mijn gesprekspartner was er dan ook van overtuigd dat ik, met de resultaten van dit onderzoek in de hand, alle kanten uit kon. Omdat ik niet gek ben, wist ik natuurlijk al lang dat ik niet gek was, maar dit resultaat was toch niet gek!
Op naar mijn arbeidsconsulente!

wordt vervolgd

Geen opmerkingen: